Vill du läsa mer?

Besök då den engelska sidan. Jag publicerar främst artiklar på engelska, men vissa av dem översätts och hamnar här.

Ansiktsigenkänning Polis Sverige

Polisen i Sverige börjar använda ansiktsigenkänning

Polisen i Sverige har fått tillåtelse att använda ansiktsigenkänning i sitt arbete. Men hur fungerar ansiktsigenkänning och hur påverkar det dig? Datainspektionen gav i oktober förra året (2019) godkännande till polisen för användning av ansiktsigenkänning. Detta ska användas vid utredning av brott. I följd av detta planeras tekniken börja användas…
Man som pratar inför publik

Hur man lär sig redovisa utan rädsla | Studietips

4 tips för att bli bra på redovisningar 1. Se det som en utmaning och tänk på det som ett frivilligt val. Genom att själv välja att redovisa, åtminstone i tanken, så ger man sig själv kontroll över situationen. Det är inte längre något påtvingat, utan ett frivilligt val vilket…
Man som sitter med dator

Hur man får A i alla ämnen (högstadiet & gymnasiet)

Varför ska man ha höga betyg? Att få A i alla ämnen (eller i alla fall höga betyg) i utbildningar öppnar upp fler möjligheter för dig i livet. Till exempel genom annat att du kan komma in på fler vidareutbildningar då både gymnasieantagningar samt universitet- och högskoleantagningar baseras tungt på…

Exportera After Effects som MP4 (utan Media Encoder) 2019

https://youtu.be/ZwWQt6WTRqA I den här videon och artikeln kommer du lära dig hur du kan exportera After Effects projekt som MP4 från After Effects CC 2018. Ett MP4 format är användbart eftersom det är formatet som behövs för att bland annat kunna skicka och kolla på videon på din iPhone. I…
Embodied interaction

Vad är ”embodied interaction” – förkroppsligad interaktion?

Embodied/Förkroppsligad interaktion är ett delfält inom interaktionsdesign och människa-teknik interaktion. Det handlar om till exempel wearables (tekniska apparater i kläder eller på kroppen), haptics (interaktion genom beröring och kroppsrörelser) och tangible (gripbara) interaktioner. Idén är att flytta gränssnitt för interaktion från skärmen till den fysiska världen. Vi kommunicerar på ett…