Läs mer om artikeln Vad är ”embodied interaction” – förkroppsligad interaktion?
Embodied Interaction

Vad är ”embodied interaction” – förkroppsligad interaktion?

Embodied/Förkroppsligad interaktion är ett delfält inom interaktionsdesign och människa-teknik interaktion. Det handlar om till exempel wearables (tekniska apparater i kläder eller på kroppen), haptics (interaktion genom beröring och kroppsrörelser) och tangible (gripbara) interaktioner. Idén är att flytta gränssnitt för interaktion från skärmen till den fysiska världen. Vi kommunicerar på ett…

2 kommentarer