Vad betyder kognitiv?

Du visar för närvarande Vad betyder kognitiv?
Image by Fakurian Design

Vad betyder kognitiv? Ordet kognitiv kommer från kognition, och är en term som hänvisar till mentala processer såsom lärande av kunskap, förmåga till uppmärksamhet, tänkande, och hantering av information och lagring (minne), medvetande, språkförmågor, beslutsfattande, och problemlösning.

Kognitiv betyder därför sådant som är relaterat till psykologiska och mentala processer som vi ofta förknippar mer rationalitet. Förmågor att använda språk, att lära oss saker, att minnas saker, att ta beslut, lösa problem, och vara medveten om oss själva och vår omvärld.

Relaterat: Vad är Kognitionsvetenskap? Jobb & Karriär


Begrepp med ”kognitiv”

Vad betyder kognitiv utveckling?

Relaterat till detta används ofta begrepp såsom kognitiv utveckling, vilket hänvisar till utvecklingen av kognition hos människor eller andra djur. En bebis föds till exempel med mycket lägre kognitiv förmåga, som sedan utvecklas genom livet.

Att ha nedsatt kognitiv förmåga till exempel brukar därmed menas med att någon har lägre förmågor inom exempelvis inlärning, minne, beslutsfattande, och problemlösning. Sådana problem kan bero på en mängd olika faktorer såsom olika diagnoser eller skada.

Läs mer om nedsatt kognitiv förmåga >

Vad betyder kognitiv psykologi?

Kognitiv psykologi är ett perspektiv som hanterar hur vi tar emot och hanterar information. En essentiell tro inom kognitiv psykologi är att människans hjärna inte bara är ett passivt organ som reagerar på omvärlden, utan ett aktivt organ som reagerar på omgivning. Det innebär en tro i att individer har en aktiv roll i formandet av sitt beteende.

Lämna ett svar