Vad är ”embodied interaction” – förkroppsligad interaktion?

Du visar för närvarande Vad är ”embodied interaction” – förkroppsligad interaktion?
Embodied Interaction

Embodied/Förkroppsligad interaktion är ett delfält inom interaktionsdesign och människa-teknik interaktion. Det handlar om till exempel wearables (tekniska apparater i kläder eller på kroppen), haptics (interaktion genom beröring och kroppsrörelser) och tangible (gripbara) interaktioner. Idén är att flytta gränssnitt för interaktion från skärmen till den fysiska världen.

Vi kommunicerar på ett naturligt sätt med varandra och världen via fysiska rörelser med kroppen. Det gör att det inte så märkvärdigt att forskningen inom människa-teknik interaktion går mot att försöka möta denna fysiska interaktion. Det utvecklas ständigt nya sätt för människan att interagera med tekniken och det är mycket troligt att vi kommer att få se snabba utvecklingar inom detta området under de kommande åren.

I den här artikeln kommer jag att illustrera några exempel på förkroppsligade interaktioner och ge resurser för dig som vill läsa på mer.

Förkroppsligad interaktion – Exempel

Wearable/Bärbar Teknik

Bärbar teknik är smarta elektroniska enheter som kan bäras på kroppen (i kläder, som tillbehör eller som implantat). Exempel på bärbar teknik är smarta textiler, smart watches och aktivitet trackers. Dessa enheter utbyter oftast data via internet med andra enheter, med någon programvara, med tillverkare och etc. Detta kan till fördel bidra till utveckling av Internet of Things (IoT) och nya möjligheter att använda datan på olika områden såsom förbättrad sjukvård.

Genom att till exempel övervaka hjärtfrekvensen hos äldre patienter som bär på aktivitet trackers och ladda upp denna data kontinuerlig i nutid till ett sjukvårdssystem kan vi i realtid upptäcka hjärtattacker och fall. Detta skulle göra det möjligt för äldre att få hjälp i tid och i sin tur rädda liv.

Bärbar teknik och insamling av big data kan förbättra vårt samhälle i en mängd olika sektorer. Men det är viktigt att alltid ha i åtanke de potentiella farorna som kommer med delning av känsliga personuppgifter på molnet. Det finns många frågor angående sekretess och säkerhet som du kan läsa mer om i denna artikel från Cyber Security Degrees.

Haptic/Haptisk Teknik

Haptisk teknik avser interaktiva tekniker som involverar beröring och kroppsrörelser. Användaren och systemet kan kommunicera med varandra med hjälp av kraft, rörelse och vibrationer. Troliga områden för implementation finns i smartwatches, smartphones, smarta handskar, VR och spelkonsoler.

Denna sortens teknik kan användas för att skapa en mer uppslukande och förbättrad användarupplevelse genom att inte bara involvera visuella feedbacks och interaktioner utan även fysiska feedbacks som känns på beröring. Vi kan redan idag se att tekniken implementeras i vissa smartphone spel samt i spelkonsoler som Playstations.

Vidare skulle denna typen av teknik kunna utvecklas för att underlätta tillgänglighet och bidra till ny teknik utformad för människor som främst använder haptik för att interagera med världen. Detta människor är idag inte alltid så inkluderade i tekniken.

Tangible/Gripbara användargränssnitt

Den sista är gripbara användargränssnitt som vi kan röra, flytta och fysiskt interagera med. Det gör att vi kan kommunicera med information genom fysisk interaktion. Ett användningsområde är till exempel för bord.

När tekniken används kan den hjälpa och förbättra gruppkommunikation, tillåta ”fysiska” interaktioner mellan människor på avstånd och bidra till en mer interaktiv inlärningsmiljö.

Liknande interaktiva teknologier

Rörelse-baserad interaktion: Det har nyligen skett mycket utveckling i att använda kameror och rörelsedetektorer för att fånga en persons fysiska rörelse och tolka dessa rörelsemönster som interaktioner. Användaren kan använda handtecken, kroppsspråk och måla i luften för att mata in data i systemet.

Röst-baser interaktion: Att använda rösten för att kommunicera är nu en verklighet som vi ser. Exempelvis Google Home och Apple’s Siri. Det är inte fysiska interaktioner men drar ändå tekniken närmare vårt naturliga sätt att kommunicera.

References about embodied interaction

More articles on tech & design

Detta inlägg har 2 kommentarer

Lämna ett svar