UX Design – Vad är det och vad gör en UX Designer?

You are currently viewing UX Design – Vad är det och vad gör en UX Designer?

UX (User Experience) och UI (User Interface) design har blivit ett mycket populärt yrke runt om i världen. Men vad innebär UX, vad gör en UX Designer och hur kan du bli en? I den här artikeln får du svaret.

Bakgrund: Jag jobbar som en UX/UI Designer i Göteborg. Men det mesta av det jag delar med mig av gäller dock inte bara i Göteborg eller Sverige eftersom det jag läser och vänner jag pratar med arbetar i många olika länder. Så, detta är mer den globala helheten och tips.

Värt att nämna är att i vissa andra länder är konkurrens för UX jobb ännu högre än här i Sverige, och därför krävs det ännu mer meriter och dylikt för att få anställning. Men, det skadar ju aldrig att optimera sina meriter och kompetenser.

Vad är UX Design?

Vad är UX Design?

Först måste man förstå vad UX design är. UX Design står för ”User Experience Design”. På svenska blir det design av användarupplevelse.

En användarupplevelse står för hur en användare upplever produkten som används. De känslor, frustrationer, eller glädjen som uppstår vid användning av produkten.

Därför är UX Design fokuserat på användaren. Det är användaren som står i centrum och det är dem man arbetar för. Men såklart arbetar en duktig UX Designer också efter arbetsgivarens mål.

En produkt kan vara en hemsida, en mobilapp, ett system, eller ett fysiskt objekt. Oftast används dock UX idag för just digitala produkter. Arbetar man med design av fysiska produkter är man industridesigner.

Men… Hur kan man designa en annan persons användarupplevelse? Där kommer UX Designer som jobb in.

Vad gör en UX Designer?

En UX Designer designar användarupplevelsen för digitala produkter. Man arbetar främst med att se till att digitala applikationer är lättanvända. Användaren ska kunna göra det dem vill göra på applikationen utan några problem. Dessutom är det bra om gränssnittet ser fint ut och går lätt att lära sig.

För att åstadkomma detta appliceras en mängd olika kunskapsområden. Bilden nedan ger en överblick över vilka ämnesområden som kan appliceras.

Nu är det ju självklart ingen som är expert på alla ämnen. Men jag tycker den är bra för att illustrera de olika inriktningarna som man kan ge sig in i som UX/UI Designer.

 1. UX Researchers befinna sig runt cirkeln ”Human Factors & Ergonomics”
 2. UI Motion Designers befinna sig i den gula cirkeln mot ”Motion Design”
 3. UI Designers som arbetar mer med front-end befinner sig i den gula cirkeln mot ”Computer Science”
 4. Product Designers kan befinna sig i den gula cirkeln mot ”Information Architecture” och ”Marketing”
 5. Industridesigners (som arbetar mer med fysiska produkter) befinner sig i den gula cirkeln mot ”Industrial Design”
 6. UX Copy befinner sig i den gula cirkeln mot ”Communication Design” och ”Writing”
UX Design olika principer

Varför UX Design är viktigt för företag

Om användaren inte kan slutföra det dem vill göra med produkten (t.ex. köpa en viss produkt, skapa ett dokument, skicka iväg ett meddelande), då får användaren en dålig upplevelse. Detta kan bero på att produkten har en dålig användbarhet. Det går inte, eller är väldigt svårt att använda produkten.

I ett affärsperspektiv så är dålig användbarhet katastrofalt.

En kund som får en dålig upplevelse av en produkt kommer inte investera några pengar eller tid i produkten igen. Kunden kunde ju inte ens använda den. Antagligen kommer den potentiella kunden gå över till en konkurrent istället. På grund av detta, är det mycket ekonomiskt värt att investera i att skapa användbara produkter.

Arbetsuppgifter & kompetenser

UX Design Arbetsuppgifter och kompetenser

Det kan dock verka luddigt hur man som designer går tillväga för att designa bra användbarhet och upplevelser.

Faktum är att det finns flera ”sub-roller” inom UX Design. Det innebär att vissa designers bär väldigt många hattar (generalister), medan andra är mer fokuserade på ett visst område (specialister).

Titlar & roller

Några av dem vanligaste rollerna idag som arbetar med användbarhet är:

 1. UX Researcher – Research och tester. Gör sällan, eller aldrig grafiska UI mockups utan fokuserar på allt förarbete och användbarhetstester.
 2. UX/UI Designer – Research och UI Design. Generellt inte lika research-tyngd roll som UX Researcher, även om man (helst) också utför användbarhetstester och dylikt.
 3. Product Designer (Digital) – Arbetar med att möta företagsmål, marknadsföring, UX design och UI design. En bredare roll som är användbar för företag som behöver en designer som kan bära många hattar. Dock innebär det oftast mindre tid att verkligen grotta in sig i alla arbetsområden.
 4. UI Designer – Skapar användbara och fina UI mockups och prototyper. Men gör sällan, eller aldrig UX research. Det är också inte ovanligt att man förväntas kunna implementera designen i front-end kod och samarbeta nära med utvecklare.
 5. UX Copy – Skapar copy (text) i gränssnitt som ökar användbarhet och ger användaren en bättre upplevelse.
 6. Industridesigner – Designar fysiska produkter, men arbetar också med användarens upplevelse och användbarhet.

Sammanfattningsvis så finns det många olika roller inom UX design och alla designers har inte identiska arbetsuppgifter. Det finns inte heller en nedskriven regel på exakt vad som måste ingå i en designprocess. Faktum är att man oftast måste justera i designprocess utefter projektets restriktioner, krav och möjligheter.

Arbetsuppgifter

För att slutföra ett lyckat jobb behöver man ofta genomgå en designprocess. I den här processen går man igenom flera steg för att optimera det slutgiltiga resultatet.

Här är några av dem vanligaste arbetsuppgifterna en UX Designer sysslar med (alla gör inte alltid allt):

 1. Marknadsanalys
  Vad gör konkurrenterna och vad finns det för behov bland potentiella kunder mm.
 2. Förstå företagets mål och objektiv
  Vilka är dem företaget/klientens mål och vad vill dem åstadkomma med produkten eller designen som ska skapas?
 3. Förstå användarnas behov
  Vad kommer användarna vilja göra med produkten och vad kommer dem ha för förväntningar?
 4. Sätta upp kravspecifikation
  Vad ska produkten innehålla, vilka funktionaliteter och element. Detta ska möta både företaget och användarnas behov. Ibland leveras detta av produktmanagers istället.
 5. Bygga empati med användare
  Genom skapandet av hypotetiska kundresor, personas, scenarion, storyboards osv.
 6. Informationsarkitektur
  Produktens (t.ex. en hemsida, app eller system) upplägg, hierarki mm.
 7. Brainstorming, sketch, och utvärdering av potentiella designlösningar
 8. Wireframes av design (Lo-fi)
 9. Mockups av design (High-fi)
 10. Prototyping av mockups (Interaktionsdesign)
 11. Micro-animation och feedback
 12. Användbarhetstester och analys
 13. Förmåga att iterera mellan design och tester
 14. Kunna kommunicera med utvecklare även efter levererad design.

Behöver man kunna måla och rita fint som UX Designer?
Nej, det behöver man inte kunna. Det är en vanlig missuppfattning. Men du behöver dock på något/några sätt kunna utforska och kommunicera dina designidéer för dig själv och andra. Därför är det bra att åtminstone kunna skissa kvadrater, rektanglar, cirklar, linjer osv. Resten kan du förfina genom att använda datorprogram. Jobbar du som UI Designer behöver du dock åtminstone ha känsla för färg och form (även om sånt går att lära sig), samt kunna identifiera och hänga med i senaste design trenderna.

Kompetenser

Som tidigare nämn, så gör inte alla UX designers samma sak, och inte varje gång. Men nedan är exempel på kompetenser som ofta önskas eller finns med på kravlistan för UX Designers.

Man ska ha kompetensen att kunna skapa/göra några eller alla av följande:

 • Personas
 • Storyboards
 • Användarscenarion
 • Kundresor
 • Design av informationsarkitektur
 • Användbarhetstester och analys
 • Användning av design-mjukvara och program
 • Skapa mockups
 • Skapa prototyper

Mer sällan men ibland förekommande och meriterande:

 • Design System – Skapandet, utvecklandet och underhållandet av det.
 • Tillgänglighet (Accessability)
 • UX Copy
 • Front-end utveckling eller åtminstone förståelse för hur gränssnitt skapas.
 • Projektledning
 • UI animationer och micro-interaktioner
 • Etisk design
 • Marknadsföring

Meriter

Meriterande för att få jobb som UX designer är oftast

 • Arbetserfarenhet
 • Portfolio med tidigare projekt
 • Formell utbildning
 • Soft skills (kommunikation, social kompetens och dylikt).

Alla dessa står inte heller alltid explicit uttalat i arbetsannonser och liknande. Men, det är också logiskt att förstå att desto fler av dessa meriter man har, desto större chans har man att få jobbet.

Hur ser det ut på företagen?

Tyvärr kan en roll som UX eller UI designer betyder väldigt olika saker beroende på vilket företag man arbetar i. Därför är det viktigt att vid intervjuer och dylikt vara noga med att förstå vad företaget förväntar från en.

I dem flesta mindre företag så är det en, eller få personer, som bär alla hattar. Men i större företag (såsom Google och Facebook) är det mer förekommande med specialiserade roller, såsom UX Researcher.

I branschen idag (globalt sett), så är det många stora företag som börjar fasa bort titeln ”UX/UI Designer” och använder istället titeln ”Product Designer” för den rollen. Det är något som kan förväntas ske i Sverige också framöver. Gissningsvis beror detta på att i takt med att företag inser dem ekonomiska vinsterna med UX & UI design, så flyttas rollerna mer mot strategi. En produkt designer tar som tidigare nämnt, även i hänsyn företagets ekonomiska mål och objektiv.

Frilansa

Fler och fler designers går över till att frilansa inom UX & UI. För att få jobb som frilansande UX/UI designer är det vanligt att använda sidorna som Freelancer, Upwork, TopSkills, Fiverr, eller forums såsom Reddit och Facebook grupper. Det är dock svårt att få frilansuppdrag som UX designer utan många års tidigare arbetserfarenhet, men lättare om man lutar sig mer åt UI hållet.

Vad tjänar en UX Designer?

Lön UX Designer - Ingångslön och medianlön

I Sverige brukar ingångslönen för en UX Designer ligga på mellan 30.000 – 35.000 kr.

Detta kan variera beroende på bransch, företag, utbildningsgrad, och tidigare erfarenheter. Källa är från rapporten State of Design, samt personlig erfarenhet.

Bild från rapporten ”The State of Design”

Medianlön för UX Designers är mellan 42.000 kr – 47.000 kr.

Bild från rapporten ”The State of Design”

Läs denna studie för mer information:
State of Design – The Swedish Edition 2020 report

Hur blir man en UX Designer? Steg-för-steg

Bli UX Designer

Tidigare i artikeln hittar du de arbetsuppgifter, kompetenser, och meriter som ofta krävs eller förväntas för att få jobb.

För att bli UX Designer är det rimligt att du försöker uppnå så många av de som möjligt (såklart). Har du, och kan allt så kan du ju redan arbeta som UX Designer. Desto mindre du kan och desto mindre meriter du har, desto svårare att få jobb då dina konkurrenter är bättre lämpade för att klara av arbetet.

Så gör du för att bli UX Designer: Steg-för-steg

 1. Skaffa en relevant utbildning
  1. Det är ofta meriterande att ha en relevant kandidat eller/och master från universitet. Eller yrkeshögskola.
  2. Läs andra relevanta kurser inom ämnet. Gratis eller betalda.
 2. Självstudier
  1. Läs en massa UX/UI design böcker (Läs även: Best 4 Books to Learn UX/UI Design for Beginners)
  2. Läs en massa artiklar och blogginlägg
 3. Lär dig använda UX/UI Design program/mjukvara
  1. Tips på program att lära sig: Figma (gratis), Sketch, och Adobe XD. (Läs även: 6 Best UX/UI Design Software for 2021)
   För att kunna skapa digitala wireframes, mockups, och prototyper så behöver du kunna använda datorprogram. Det går att använda sig av program såsom Photoshop för enklare skärmare, men det är t.ex. inte möjligt att göra klickbara prototyper i Photoshop.
 4. Gör egna projekt – Implementera i praktiken!
  1. Utför flera UX projekt för att öva, lära dig, och bygga upp erfarenhet. Du kan göra egna hobbyprojekt eller samarbeta med företag som praktikant eller välgörenhet.
  2. Be om feedback från seniora designers och lär dig från dina misstag. Iterera.
 5. Skapa en portfolio
  1. Sätt ihop de designprojekt du gjort och beskriv processen.
 6. Sök en massa jobb!

Utbildning

Globalt sett, och i dem flesta stora internationella företag så är det vanligt med krav på formell utbildning. Ibland har man inte ens chans att komma på intervju utan utbildning. Men detta kan såklart variera beroende på företagets kultur.

I Sverige är det dock fortfarande vanligt att man inte behöver relevant formell utbildning för att börja jobba som UX Designer. Men detta kan kommas att ändras om konkurrensen blir högre i framtiden.

Det skadar ju i och för sig aldrig att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt, om det nu är via universitet, yrkeshögskola, enstaka kurser, eller självstudier.

Vad ska man studera?

I mitt tyckte, så är det mest gynnsamt att studera något relaterat till beteendevetenskap och hur människan interagerar med teknik. Detta är extra viktigt om du vill arbeta som UX Researcher då det ofta är krav att man kan göra en nästan akademisk research process. Dessutom får du en djupare förståelse för mänskliga faktorer.

Exempel på sådana ämnen:

 • Kognitionsvetenskap
 • Interaktionsdesign
 • Digital design
 • Människa-data interaktion (HCI)
 • Finns dock UX Designers från väldigt olika bakgrunder (antropologi, systemvetenskap, mm)

Själva praktiska designprocessen samt hur man använder mjukvara såsom Sketch/Figma/Adobe XD går att lära sig på egen hand utan formell utbildning. Det var något som jag själv började göra när jag var 16 år gammal.

Men med en djupare förståelse för psykologi och kognitionsvetenskap så kan du göra mer vetenskapligt baserade analyser och slutsatser. Speciellt vid användbarhetstester. Det finns även nytta i att veta till exempel hur korttidsminnet fungerar och vad kognitiv belastning är (för att undvika att designa saker som orsakar sånt).


Hoppas den här artikeln svarade på några eller alla av dina frågor.

Undrar du något mer? Du är välkommen att kontakta mig på Instagram eller via mail: wendyzhou.design@gmail.com

Lämna ett svar