Vad är positiva affirmationer? Hur det fungerar & exempel

Positiva affirmationer är meningar man säger om sig själv (och världen) som man vill ska vara sanna. Exempelvis: Jag älskar och accepterar mig själv.

Läsrekommendation: How to Use Positive Affirmations for Anxiety

Varför använder man positiva affirmationer?

Anledning till att man utövar/säger positiva affirmationer är för att det fungerar. Det är ingen magisk eller flummig påhittad sak utan grund. Utan det finns faktiskt vetenskapliga belägg på hur det fungerar i vår hjärna (läs nästa avsnitt ”Vetenskaplig förklaring”).

Fördelarna med att använda positiva affirmationer är många. I grund och botten handlar det om att man medvetet omprogrammera sin hjärna.

Detta för att exempelvis för att

 • få en bättre självbild och självförtroende
 • överkomma depression, ångest och allmänt nedstämdhet
 • bli mer framgångsrik

Vetenskaplig förklaring

När man över på positiva affirmationer så skapar man nya synapskopplingar i hjärnan. Man omprogrammerar alltså sin hjärna till att tro på nya saker. Detta sker genom medveten repetition av dem affirmationer man vi vill börja tro på.

Alla tankar som vi har uppstår och kan lokaliseras till hjärnan. Oavsett om det är en tanke som vi redan har tänkt tusen gånger innan (t.ex. ”Jag är en människa”), eller om det är en helt ny tanke (t.ex. ett nytt begrepp man lär sig i utbildning). Allt händer i hjärnan.

Vad är positiva affirmationer och hur fungerar dem

Hur ser en tanke ut biologiskt?

 1. I hjärnan finns det massor med hjärnceller.
 2. Dessa hjärnceller har synapser. Synapser är som små ”fingrar” som spretar ut från varje cell, och gör att cellerna kan nå varandra och ”prata” med varandra (alltså skicka signaler till varandra).
 3. Varje tanke vi har, är en aktivering av flera hjärnceller som är kopplade med varandra (genom sina synapser).
 4. På bilden kan ni tänka er att varje spindel-liknande boll är en cell. Och dem långa strängarna som träcker sig ut från varje mittpunkt är synapser. Dem olika färgerna illustrerar hur olika hjärnceller är kopplade till varandra. Varje koppling mellan celler (t.ex. det gröna nätverket) står för en tanke (t.ex. Apelsiner är runda).
 5. När vi tänker en tanke för första gången, så skapas en ny koppling mellan olika antal celler.
 6. För varje gång vi repeterar en tanke, så blir kopplingen starkare och starkare mellan dem cellerna.
 7. Till sist blir koppling så stark att det blir något vi tror på. Det kan bli undermedvetet, och en tro som nästan alltid är aktiverad. Att ha en dålig självbild kan bero på det här. Om man t.ex. tror ”Jag är ful”, så är det helt enkelt en sådan koppling i hjärnan som blivit tillräckligt stark för att du ska tro på det som sanning, fastän det bara är kemi i hjärnan.

Läs mer om synapser i hjärnan här >

Det viktiga att inse här är att det betyder att alla tankar eller tron vi har om världen är inlärda.

Och allt går att lära om. Vi kan genom träning lära oss tro nya saker om oss själva.

Svenska exempel på positiva affirmationer

För att affirmationer ska fungera så bra som möjligt så behöver dem vara personligt utvalda utefter vad du själv vill lära dig tro på.

Det kräver alltså att du gör introspektion, och tar reda på saker som du tror om dig själv som du inte vill tro på längre. Utifrån det kan du välja ett fåtal antal affirmationer att börja öva på.

Det är rekommenderat att endast börja med några få affirmationer för att lära sig metoden ordentligt. Sedan när du är duktigare på det så kan du lägga till fler.

Exempel på positiva affirmationer på svenska

 • Jag älskar och accepterar mig själv
 • Jag kan klara allt jag bestämt mig för
 • Jag utstrålar kärlek

Tips

 • Börja med att öva på ett få antal affirmationer, runt 1-4 st är en bra mängd.
 • Säg affirmationerna när du är i ett lugnt tillstånd (t.ex. efter ett par långsamma lugnande andningar eller meditation).
 • Säg affirmationerna högt ut.
 • Känn meningen i det du säger, upprepa inte bara orden.
 • Skriv ner det i en dagbok.
 • Var uthållig. Det kräver repetition för att få fullt resultat.
 • Välj affirmationer utefter vad som resonerar/klickar med dig personligen.

Du kommer troligtvis känna skillnad redan efter första gångerna, men det kan ta flera veckor eller månader innan det fullt resonerar med dig.


Hoppas detta kunde hjälpa dig!

Lämna ett svar